Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować o nawiązaniu współpracy między firmami Locon Sky Project a ReliaSol.

Współpraca partnerska z ReliaSol, to klucz do sukcesu naszych klientów. Wspólnie z ReliaSol umożliwiamy im monitorowanie stanu maszyn i kontrolę nad procesami odbywającymi się w przedsiębiorstwie. Dla obu firm, najistotniejszą kwestią w prowadzonej działalności jest pozyskiwanie kompletnych danych celem ich analizy i podniesienia doskonałości operacyjnej przedsiębiorstwa i w tym zakresie oferty ReliaSol i Locon Sky Project doskonale się uzupełniają.

Mateusz Zdunek

CEO, Locon Sky Project

ReliaSol, dzięki autorskiej platformie RSIMS wykorzystującej najnowsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie AI i DL oraz zespołowi R&D, specjalizuje się w przetwarzaniu ogromnych zestawów danych przemysłowych. Rozwiązania dostarczane przez ReliaSol umożliwiają przedsiębiorcom ciągłe podnoszenie doskonałości operacyjnej, zapobieganie kosztownym awariom i przestojom.

Locon, lider inspekcji przemysłowych, pozyskuje dane z instalacji, dzięki bezzałogowym statkom powietrznym. Otrzymane w ten sposób dane, po implementacji do platformy RSIMS, będą stanowiły dodatkowe źródło informacji obok tych, wygenerowanych z systemów typu DCS, SCADA, MES.

Współpraca pomiędzy ReliaSol i Locon to jeszcze skuteczniejsze i szybsze diagnozowanie problemów, co daje możliwość podjęcia szybkich działań prewencyjnych. Locon Sky Project ma bogate zaplecze techniczne, dzięki temu może naszych klientów obsługiwać kompleksowo – od wstępnych rozmów, po wdrożenie, a także wsparcie posprzedażowe.

Mateusz Marzec

CEO, ReliaSol

Firmy przygotowały już wspólną ofertę, która nakreśla obszary i sposób działania oraz korzyści dla klientów płynące z tego partnerstwa.

O firmach:

ReliaSol

Odpowiadając na potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw, firma dostarcza rozwiązania do analizy danych oparte na  sztucznej inteligencji, które pozwalają zapobiegać awariom oraz podnosić doskonałość operacyjną w przemyśle. ReliaSol jest twórcą systemu RSIMS klasy Predictive Maintenance, wykorzystującego mechanizmy sztucznej inteligencji do przewidywania awarii oraz innych niepożądanych zdarzeń w zakładach produkcyjnych. ReliaSol powstała z inicjatywy AGH w Krakowie. Od lat opierając strukturę spółki na efektywnym dziale R&D, skutecznie wprowadza nowatorskie rozwiązania z zakresu RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety), utrzymania ruchu i optymalizacji procesów eksploatacyjnych maszyn.

Locon Sky Project

Locon Sky Project świadczy nowoczesne usługi w różnych gałęziach i branżach przemysłu w zakresie inspekcji za pomocą statków bezzałogowych dronów. Podstawowe korzyści to redukcja ryzyka i kosztów związanych z inspekcjami infrastruktury a także znacznie szybszy czas przeprowadzenia inspekcji. Za pomocą dronów wyposażonych w kamery termowizyjne i wizyjne o wysokiej rozdzielczości, Firma jest w stanie bezinwazyjnie i bez potrzeby wykorzystania ciężkiego sprzętu i dużej grupy ludzi zbadać stan, ewentualne uszkodzenia czy przeprowadzić rutynową inspekcje danego obiektu. Zespół posiada wszelkie niezbędne certyfikaty oraz licencje by świadczyć usługi najwyższej jakości z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Najnowsze artykuły:

Rodzaje czujników wykorzystywanych z UAV

Zaawansowane czujniki zbierają dane wykorzystywane są potem nie tylko w sprawach technicznych, ale również w podejmowaniu krytycznych decyzji biznesowych. Dane z dronów można również łączyć bezpośrednio z już istniejącymi systemami a także oprogramowaniem Al.

czytaj dalej

Drony w czasie pandemii, okiem Wielkiego Brata w walce z Koronawirusem

W ogólnoświatowej wojnie z pandemią drony odgrywają coraz większą role. Wraz ze zwiększoną aktywnością bezzałogowców pojawiły się pytania dotyczące swobód obywatelskich oraz potencjalnej inwigilacji i sposobu przetwarzania zebranych danych po zakończeniu pandemii.

Jak bardzo jesteśmy w stanie zrezygnować z pewnych swobód obywatelskich by przyśpieszyć proces walki z epidemią?
Czy nie otworzymy w ten sposób furtki na stałe dla Wielkiego Brata, który chętniej będzie korzystać z nowych technologii do inwigilacji społeczeństwa?

W dzisiejszym artykule postaramy się znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania.

czytaj dalej

Drony w walce w COVID19

W ciągu ostatnich kilku miesięcy rząd chiński wprowadził pilotażowe programy włączenia dronów w walce z epidemią. Wyniki tych programów mogą służyć jako model dla innych krajów, które chcą zareagować na obecny kryzys zdrowotny. W dłuższej perspektywie mogą wskazać drogę w jaki sposób publiczne i prywatne systemy opieki zdrowotnej mogą włączyć technologię dronów do swoich planów, aby złagodzić przyszłe pandemie.

czytaj dalej
Translate »